zariadenie


Integračný tester gule

Presný rozstrekovač soli

Skúšobný stroj

Integračný tester gule

Programovateľná komora na skúšku konštantného prachu

Programovateľná komora na skúšku dažďa

Programovateľná komora Temp & Humi

Vibračný tester
Tel
E-pošta